Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-54/2015, 2015-08-25; Przetarg nieograniczony na dostawę przyrządów pomiarowych i miernika

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę przyrządów pomiarowych i miernika

Warszawa, dnia 25.08.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-54/2015

Nr ogłoszenia: 125865 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o wyniku postępowania