Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-50/2015; 28.07.2015; Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę energii elektrycznej

Warszawa, dnia 28.07.2015 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-50/2015

Nr ogłoszenia: 111545 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach
Informacja o wyniku postępowania