Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-46/2015, 2015-06-29; Przetarg nieograniczony na dostawę kamery termowizyjnej

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę  kamery termowizyjnej

Warszawa, dnia 29.06.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-46/2015

Nr ogłoszenia: 95745 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania