Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-40/2015, 2015-06-24; Przetarg nieograniczony na dostawę mierników

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę mierników

Warszawa, dnia 24.06.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-40/2015

Nr ogłoszenia: 93229 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania