Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-37/2015, 2015-06-22; Przetarg nieograniczony na dostawę mebli

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę mebli.

Warszawa, dnia 22.06.2015 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-37/2015

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - publikacja TED
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o wyniku postępowania