Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-32/2015, 2015-06-15; Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do real-time PCR z wyposażeniem

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę zestawu do real-time PCR z wyposażeniem

Warszawa, dnia 15.06.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-32/2015

Nr ogłoszenia: 86909 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o wyniku postępowania