Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-19/2015, 2015-05-22; Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż suwnicy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę i montaż suwnicy.

Warszawa, dnia 22.05.2015 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-19/2015

Nr ogłoszenia: 73675 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacji o wyniku postępowania