Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-23/2015, 2015-05-13; Przetarg nieograniczony na dostawę komory klimatycznej i dewarów na ciekły azot

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę komory klimatycznej i dewarów na ciekły azot

Warszawa, dnia 13.05.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-23/2015

Nr ogłoszenia: 68439 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o wyniku postępowania