Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-22/2015, 2015-05-13; Przetarg nieograniczony na dostawę oscyloskopu cyfrowego z pamięcią

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na  dostawę oscyloskopu cyfrowego z pamięcią

Warszawa, dnia 13.05.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-22/2015

Nr ogłoszenia: 68411 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacji o unieważnieniu postępowania