Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-21/2015, 2015-05-04; Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu sportowego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę sprzętu sportowego

Warszawa, dnia 04.05.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-21/2015

Nr ogłoszenia: 63061 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o wyniku postępowania