Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-15/2015, 2015-04-22; Przetarg nieograniczony na wykonanie stanowiska do badania parametrów drabin.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na wykonanie  stanowiska do badania parametrów drabin

Warszawa, dnia 22.04.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-15/2015

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania