Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-18/2015, 2015-04-20; Przetarg nieograniczony na dostawę kamer

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę kamer

Warszawa, dnia 20.04.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-18/2015

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o wyniku postępowania