Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-9/2015, 2015-03-12; Przetarg nieograniczony na dostawę systemów

Tech-Safe-Bio

GŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę systemów

Warszawa, dnia 12.03.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-9/2015

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - publikacja TED
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców 30-03-2015
Wyjaśnienia dla Wykonawców 01-04-2015
Informacja o wyniku postępowania