Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-7/2015, 2015-02-20; Opracowanie oraz wybudowanie stanowiska do badania parametrów drabin

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na opracowanie oraz wybudowanie stanowiska do badania parametrów drabin

Warszawa, dnia 20.02.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-7/2015

Nr ogłoszenia: 23301-2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia 26.02.2015 r.
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach.
Informacja o wyniku postępowania