Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TW/ZP-16/2009, 2009-11-09, Przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie czasopism, wydawnictw zwartych i materiałów informacyjnych określonych w załącznikach nr 6.1. do 6.6. (Części 1 do 6) do SIWZ znak: TW/ZP- 16/2009.

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie czasopism, wydawnictw zwartych i materiałów informacyjnych określonych w załącznikach nr 6.1. do 6.6. (Części 1 do 6) do SIWZ znak: TW/ZP-16/2009.

Warszawa, dnia 09.11.2009 r.

Nr sprawy: TW/ZP-16/2009

Nr ogłoszenia: