Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-6/2016, 2016-09-14; Przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji pomieszczeń laboratoryjnych w budynku CIOP-PIB

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na wykonanie adaptacji pomieszczeń laboratoryjnych w budynku CIOP-PIB

Warszawa, dnia 14.09.2016 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-6/2016

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Wyjaśnienia dla Wykonawców z Przedmiarami uzupełniającymi
CIOP NC-4 PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY
CIOP NC-5 PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania