Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-2/2016, 2016-04-13; Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem.

Warszawa, dnia 13.04.2016 r.

Nr sprawy: TA/ZP-2/2016

Nr ogłoszenia: 39443 - 2016

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik do SIWZ nr 1.1
Załącznik do SIWZ nr 1.2
Załącznik do SIWZ nr 1.3
Załącznik do SIWZ nr 1.4
Załącznik do SIWZ nr 1.5
Załącznik do SIWZ nr 1.6
Załącznik do SIWZ nr 2.1 - 2.6
Benchmarks PassMark - High CPU z dnia 15.03.2016
Benchmarks PassMark - High GPU z dnia 15.03.2016
Benchmarks PassMark - Middle CPU z dnia 15.03.2016
Benchmarks PassMark - Middle GPU z dnia 15.03.2016
Wyjaśnienia dla Wykonawców (18-04-2016)
Wyjaśnienia dla Wykonawców (19.04.2016)
Informacja o wyniku postępowania