Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-72/2015, 2015-12-16; Postępowanie w trybie zapytania o cenę na usługę ochrony osób i mienia w Warszawie i w Łodzi

Postępowanie w trybie zapytania o cenę na usługę ochrony osób i mienia w Warszawie i w Łodzi

Warszawa, dnia 16.12.2015 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-72/2015

Nr ogłoszenia:

Informacja o wyniku postępowania