Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-47/2015, 2015-07-21; Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania

Warszawa, dnia 21.07.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-47/2015

Nr ogłoszenia: 107715 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1.1. do SIWZ
Informacja o wyniku postępowania