Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-43/2015, 2015-06-29; Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację systemu oświetleniowego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę i instalację systemu oświetleniowego

Warszawa, dnia 29.06.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-43/2015

Nr ogłoszenia: 95637 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania