Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-14/2015, 2015-04-01; Przetarg nieograniczony na dostawę zasilaczy

GŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 na dostawę zasilaczy

Warszawa, dnia 01.04.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-14/2015

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o wyniku postępowania