Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-4/2015, 2015-02-02; Dostawa przelotowego autoklawu z wyposażeniem

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę przelotowego autoklawu z wyposażeniem

Warszawa, dnia 02.02.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-4/2015

Nr ogłoszenia: 13953-2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców 2
Informacja o wyniku postępowania