Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-9/2014, 2014-10-01; Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi

 

Warszawa, dnia 01.10.2014 r.

Nr sprawy: TA/ZP-9/2014

Nr ogłoszenia: 207453 - 2014

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
WYNIK POSTĘPOWANIA.PDF