Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TW/ZP-5/2014; Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk wydawnictw

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk wydawnictw

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na druk wydawnictw, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Warszawa, dnia 09.06.2014 r.

Nr sprawy: TW/ZP-5/2014

Nr ogłoszenia: -

Informacja o wyniku postępowania...