Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie bloku odbiornika transmisji radiowej urządzenia nasobnego.
NA-38/18, Termin składania ofert: dnia 19.10.2018 r. do godz. 16:00

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie bloku odbiornika transmisji radiowej urządzenia nasobnego do zadania badawczego pn. "System ostrzegania osób stosujących ochronniki słuchu przed zbliżającymi się pojazdami" w ramach  IV etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

 

Termin składania ofert: 19.10.2018 r.  do godz. 16:00   

 

Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres: rmlynski@ciop.pllmorzyns@ciop.pl,     

 

  Zapytanie ofertowe
  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 - Wzór umowy
  Informacja o unieważnieniu postępowania