Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Fundacji działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
NE/75/2018; Termin składania ofert: 12.06.2018 r. do godz. 16:00

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Fundacji działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku realizowanego w ramach projektu pn. Opracowanie narzędzia do oceny e-kompetencji osób z niepełnosprawnością narządu wzroku niezbędnych do podjęcia pracy, w ramach IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2016-2019 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

 Termin składania ofert : 12.06.2018 r. do godz. 16:00

 

Ofertę należy dostarczyć elektronicznie na adres mailowy: kapaw@ciop.pl

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  Informacja o wyniku postępowania