Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru firmy lub osoby fizycznej do przeprowadzania analiz statystycznych
NE-74/18; Termin składania ofert : 12.06.2018 r. do godz. 16:00

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru firmy lub osoby fizycznej do przeprowadzania analiz statystycznych danych pochodzących z badania ankietowego przeprowadzonego wśród 600 osób, w ramach projektu pn. Czynniki warunkujące zachowania zdrowotne oraz ich wpływ na zdolność do pracy mężczyzn, realizowanego w ramach IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2016-2019 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

  

Termin składania ofert : 12.06.2018 r. do godz. 16:00

 

Ofertę należy dostarczyć elektronicznie na adres mailowy: kahil@ciop.pl

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  Dodatkowe informacje do zapytania ofertowego
Informacja o wyniku postępowania