Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Przeprowadzenie badań kwestionariuszowych aktywności i potrzeb przedsiębiorstw pod kątem współpracy nauki z przemysłem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
TU/47/2014, data: 21.08.2014 r., termin składania ofert do 03.09.2014 r.

 

Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie badań kwestionariuszowych aktywności i potrzeb przedsiębiorstw pod kątem współpracy nauki z przemysłem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Nr postępowania: TU/47/2014

data: 21.08.2014 r.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 

 

 

Nr postępowania: TU/47/2014 z dnia 21.08.2014 r.

Data: 22.09.2014 r.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego 
dot. przeprowadzenia badań kwestionariuszowych aktywności
i potrzeb przedsiębiorstw pod kątem współpracy nauki z przemysłem
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty
na przeprowadzenie ww. badań kwestionariuszowych.


Do dnia 03.09.2014 wpłynęły następujące oferty:

- Gfk Polonia Sp. z o.o., Warszawa

- Millward Brown SA, Warszawa

- Grupa W&W sp. z o.o. (Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions), Rzeszów

- BioStat Piszczek, Wolny s.j., Rybnik

- PBS Sp. z o.o., Sopot

- TNS Polska S.A., Warszawa

- Centrum Badań i Ekspertyz, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice

- ETMA Sp. z o.o., Katowice

- JST consulting, Rybnik 


Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty: ETMA Sp. z o.o., Katowice.


Dziękujemy za złożenie ofert
.