Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Przeprowadzenie badań kwestionariuszowych w przedsiębiorstwach dotyczących zależności pomiędzy poziomem kultury bezpieczeństwa a wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw
Data: 31.07.2014 r. Termin złożenia oferty do dnia 8.08.2014 r.

 

Przeprowadzenie badań kwestionariuszowych w przedsiębiorstwach dotyczących zależności pomiędzy poziomem kultury bezpieczeństwa a wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw.

 

Data: 31.07.2014 r.

 

Szczegółowe informacji dotyczące zapytania