Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt."Dostawa aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania akustycznego Noise Image"
TA/ZO-44/2020; Termin składania ofert 22.12.2020 r. godz. 11:00

 

Zapytanie ofertowe pt."Dostawa aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania akustycznego Noise Image"

Znak postępowania: TA/ZO-44/2020

Termin składania ofert 22.12.2020 r. godz. 11:00


 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej
   
Informacja ws. rozstrzygnięcia postępowania