Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia pt. "Oprogramowanie do kart pomiarowych LabView Professional Development System"
Termin składania ofert do dnia 03.12.2020 r. godz. 10:00

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

 

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 03.12.2020r. godz. 10:00 na adres: zajab@ciop.pl

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej