Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia pt. "Aktualizacja oprogramowania Noise Image"
Termin składania ofert do dnia 02.11.2020 r. godz. 10:00

 

 

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówieniaCentralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczyzwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

 

 Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 02.11.2020r. godz. 10:00 na adres: zajab@ciop.pl

 


 

Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1. "formularz ofertowy" w wersji edytowalnej