Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia pt. "Aktualizacja software'u i modyfikacja hardware'u systemu PULSE"
Termin składania ofert do dnia 30.10.2020 r. godz. 10:00

 

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczyzwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.
 
Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 30.10.2020r. godz. 10:00 na adres: zajab@ciop.pl
 

 

Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1. "formularz ofertowy" w wersji edytowalnej