Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia pt. "Dostawa mikrobiologicznego próbnika powietrza typu Coriolis Micro"
Termin składania ofert do dnia 15.10.2020 r. godz. 10:00

 

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

 

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 15.10.2020 r. godz. 10:00 na adres: zajab@ciop.pl

 

 


 

Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1. "formularz ofertowy" w wersji edytowalnej