Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia pt. "Wykonanie wzmacniacza mocy 16 kanałowego oraz 4 kolumn głośnikowych"
Termin składania ofert do dnia: 14.10.2020 r. godz. 11:00

 

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

 

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 14.10.2020 r. godz. 11:00 na adres: zajab@ciop.pl

 


 

Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1. "formularz ofertowy" w wersji edytowalnej