Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

"Szacowanie wartości zamówienia Przetwornik drgań"
Termin składania ofert do dnia 20 sierpnia 2020 r. godz. 12:00

 

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 20 sierpnia 2020.r godz. 12:00 na adres: zajab@ciop.pl

 

 

Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1. "formularz ofertowy" w wersji edytowalnej