Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na Dostawę zaawansowanego komputera przenośnego 13"
Termin składania ofert do dnia 7 sierpnia 2020 r. godz. 12:00

 

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia publicznego Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

 

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 07 sierpnia 2020.r godz. 12:00
na adres: masuc@ciop.pl

 

 

Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1. "formularz ofertowy"
 Benchmark CPUs 2020-07-31
 Benchmark VideoCards 2020-07-31