Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na System nagłośnienia
Termin składania ofert do dnia 7 sierpnia 2020 r. godz. 10:00

 

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 07 sierpnia 2020 r. godz. 10:00 na adres: zajab@ciop.pl

 

Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik "formularz ofertowy"