Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt: "Dostawa stanowiska pomiarowego do badania przepływów powietrza w maskach medycznych"
TA/ZO-21/2020; Termin składania ofert do dnia 30.07.2020 r. godz. 10:00.

 

Zapytanie ofertowe pt:
"Dostawa stanowiska pomiarowego do badania przepływów powietrza w maskach medycznych"

Znak postępowania: TA/ZO-21/2020;

Termin składania ofert 30.07.2020 r. godz. 10:00.

 

 

 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO - wersja edytowalna
Informacja z rozstrzygnięcia postępowania