Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na Próbnik nanoobiektów
Termin składania ofert do dnia: 23.07.2020.r godz. 10:00

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 23 lipca 2020.r godz. 10:00 na adres: zajab@ciop.pl

 

 

Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik "formularz ofertowy" w wersji edytowalnej