Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt. „Przeprowadzenie badań kwestionariuszowych oraz wywiadów bezpośrednich wśród osób z różnymi niepełnosprawnościami (ruchową, wzrokową, słuchową, psychiczną, narządów wewnętrznych)”
NE-56/2020; Termin składania ofert do dnia: 23.07.2020 r. do godz 16:00

Zapytanie ofertowe pt. „Przeprowadzenie badań kwestionariuszowych oraz wywiadów bezpośrednich wśród osób z różnymi niepełnosprawnościami (ruchową, wzrokową, słuchową, psychiczną, narządów wewnętrznych)”
Znak postępowania: NE-56/2020
Termin składania ofert do dnia: 23.07.2020 r. do godz 16:00

 

 

Zapytanie ofertowe NE-56/2020
Załącznik nr 1 do ZO - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 do ZO - wersja edytowalna
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania