Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt. "Przeprowadzenie badań kwestionariuszowych wśród pracodawców/pracowników pełnosprawnych/współpracowników osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ich opiekunami"
NE-55/2020; Termin składania ofert do dnia: 23.07.2020 r. do godz 16:00

Zapytanie ofertowe pt. „Przeprowadzenie badań kwestionariuszowych wśród pracodawców/pracowników pełnosprawnych/współpracowników osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ich opiekunami”

Znak postępowania: NE-55/2020

Termin składania ofert do dnia: 23.07.2020 r. do godz 16:00

 

 

Zapytanie ofertowe NE-55/2020
Załącznik nr 1 do ZO - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 do ZO - wersja edytowalna
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania