Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt. "Wykonanie kompleksowych badań mikrobiologicznych i toksykologicznych w 3 środowiskach pracy (hodowla zwierząt, oczyszczalnia ścieków, sortownia odpadów) na 6 różnych stanowiskach"
NO/ZO-20/2020; Termin składania ofert do dnia: 22.07.2020 r. do godz. 15.00.

NO_ZO_20_2020_Wynik.pdf

Zapytanie ofertowe pt. „Wykonanie kompleksowych badań mikrobiologicznych i toksykologicznych w 3 środowiskach pracy (hodowla zwierząt, oczyszczalnia ścieków, sortownia odpadów) na 6 różnych stanowiskach

Znak postępowania: NO/ZO-20/2020

Termin składania ofert do dnia: 22.07.2020 r. do godz. 15.00.

 

 

Zapytanie Ofertowe NO/ZO-20/2020
Załączniki do ZO - wersja edytowalna
 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania