Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt. „Określenie charakterystyk wybranych ogniw termoelektrycznych przeznaczonych do zastosowania w odzieży z funkcją chłodzenia oraz opracowanie założeń technicznych do konstrukcji układu chłodzącego"
NO/ZO-18/2020; Termin składania ofert: do dnia 08.07.2020 r. do godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe pt. "Określenie charakterystyk wybranych ogniw termoelektrycznych przeznaczonych do zastosowania w odzieży z funkcją chłodzenia oraz opracowanie założeń technicznych do konstrukcji układu chłodzącego".
Znak postępowania: NO/ZO-18/2020
Termin składania ofert: do dnia 08.07.2020 r. do godz. 15.00.

 

 

Zapytanie Ofertowe NO/ZO-18/2020
Załączniki do ZO - wersja edytowalna
   
Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowania