Laureaci 30 edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

 

 

 

 

Kategoria: „Prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ergonomii, służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce

 

 

 

NAGRODA I STOPNIA

 

 KABINY DŹWIĘKOCHŁONNO-IZOLACYJNE

 

Autorzy: Jan Adamczyk, Stanisław Kulig, Andrzej Ćwiek, Andrzej Szczepanik,
              Celina
Pachacz

z  Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych „CEBEA” w Krakowie

 

 

 

NAGRODY II STOPNIA

 

ATLAS MIAR CZŁOWIEKA – DANE DO PROJEKTOWANIA I OCENY ERGONOMICZNEJ

 

Autorzy: Adam Gedliczka, Maria Konarska, Paweł Pochopień, Zygmunt Welon,
              Alicja
Szklarska, Krzysztof Hamiga, Joanna Kamińska, Tomasz Tokarski,
              Henryk Bargieł, Elżbieta Ostrowska, Czesław Urbanik, Krystyna Starzyńska,

              Władysław Pluta, Ewa Tarnawska

z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

 

 

TARCZE SPAWALNICZE Z MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

 

Autorzy: Zygmunt Kubacki, Grzegorz Owczarek, Adam Pościk, Włodzimierz Michalczak,  
              Witold
Bartoszewski

z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie, Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego „POMET” we Wronkach

 

 

 
NAGRODY III STOPNIA

 

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ODLEWÓW PRECYZYJNYCH WEDŁUG METODY WYTAPIANYCH MODELI PRZY ZASTOSOWANIU „WODNEGO” SPOIWA KRZEMIANOWEGO NIEORGANICZNEGO EKOSIL

 

Autorzy: Aleksander Karwiński, Zbigniew Adamczyk, Jerzy Stachańczyk

z Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

 

 

TEKSTYLNE EKRANY PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH DLA URZĄDZEŃ WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI STOSOWANYCH W SŁUŻBIE ZDROWIA

 

Autorzy: Joanna Koprowska, Halina Aniołczyk, Andrzej Majchrzak, Paweł Mamrot,
              Piotr
Politański, Joanna Lichawska, Arkadiusz Szwugier, Lucyna Michalak

z Instytutu Włókiennictwa w Łodzi, Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi

 

 

KOMPUTEROWY PROGRAM DOBORU OCHRONNIKÓW SŁUCHU DOBOS3

 

Autorzy: Dariusz Puto, Ewa Kotarbińska

z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

 

 

 

WYRÓŻNIENIA

 

ODPADY CIEKŁE W PRZEMYŚLE POLIGRAFICZNYM

 

Autorzy: Halina Podsiadło, Michał Grycz

z Politechniki Warszawskiej, Media Express sp. z o.o. w Warszawie

 

 

DOZYMETRYCZNY SYSTEM KONTROLI DAWEK RÓWNOWAŻNYCH NA RĘCE PRACOWNIKÓW RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ I MEDYCYNY NUKLEARNEJ

 

Autorzy: Jerzy Jankowski, Wojciech Chruścielewski, Jerzy Olszewski

z Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi

 

 

METODY KOMPUTEROWO WSPOMAGANEGO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW ANTROPOTECHNICZNYCH NA PRZYKŁADZIE MASZYN GÓRNICZYCH. PRACE GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA. ZESZYT NR 847, KATOWICE 2001

 

Autor: Teodor Winkler

z Politechniki Śląskiej

 

 


Kategoria – rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce

 

 

NAGRODA I STOPNIA

 

MODERNIZACJA KONSTRUKCJI ZAMKNIĘĆ WODNYCH RUR WZNOŚNYCH ORAZ ZASTOSOWANIE DO ICH SCHŁODZENIA ZAMKNIĘTEGO OBIEGU WODY PRZEMYSŁOWEJ

 

Autorzy: Krzysztof Malecki, Wilhelm Bajer, Antoni Duma, Grzegorz Krzywda,
              Marek
Utkowski, Adam Nowak, Antoni Szołtysik, Mirosław Tukaj, Ryszard Cichy,
             Justyna Jurga

z Zakładów Koksowniczych „PRZYJAŹŃ” w Dąbrowie Górniczej

 

 

NAGRODA II STOPNIA

 

NOWA TECHNOLOGIA WYDMUCHIWANIA WIELKICH PIECÓW PRZY PRZYGOTOWYWANIU DO REMONTU W CELU ZMNIEJSZENIA ZAGROŻEŃ BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Autorzy: Tomasz Marcowski, Edward Zajma

z Huty im. T. Sendzimira w Krakowie

 

 

 

NAGRODY III STOPNIA

 

TECHNOLOGIA SKRACANIA LINY NOŚNEJ

 

Autorzy: Leszek Musiał, Stefan Ochot, Marian Badura, Eugeniusz Botor

z Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” w Katowicach

 

 

ZMIANA KONSTRUKCJI ZAWIESZANIA KABIN DO TRANSPORTU LUDZI NA BAZIE LOKOMOTYW SPALINOWYCH PODWIESZANYCH

 

Autorzy: Roman Kozaczuk, Marek Pilaszkiewicz, Witold Fijałkowski

Z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, Firmy „Interteg” w Bogdance

 

 

SPOSÓB INFORMOWANIA ZAŁOGI O ZAGROŻENIACH WYSTĘPUJĄCYCH W ODDZIAŁACH I DROGACH UCIECZKOWYCH Z ODDZIAŁU

 

Autorzy: Grzegorz Głodniok, Stanisław Lasek, Władysław Duda, Jerzy Palka, Marek Kulig

z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice”,
w Mysłowicach, Katowickiego Holdingu Węglowego Kopalni Węgla Kamiennego „Śląsk”
w Rudzie Śląskiej

 

 

SPOSÓB PRZYSTOSOWANIA NAPĘDÓW PRZENOŚNIKÓW PODŚCIANOWYCH DO ZASTOSOWANIA SEKCJI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH DLA ZABEZPIECZENIA SKRZYŻOWAŃ ŚCIAN Z CHODNIKIEM PODŚCIANOWYM WYKONANYM W OBUDOWIE KOTWIOWEJ, KOTWIOWO-PODPOROWEJ, ŁUKOWEJ PODATNEJ

 

Autorzy: Józef Stachura, Aleksander Wardas, Marian Jurkowski, Michał Kurpanik,
              Grzegorz
Dubiel, Zenon Grzenik

Z Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „CHWAŁOWICE” w Rybniku

 

 

INSTALACJA ODPYLENIOWA ZASOBNIKA SZCZELINOWEGO NA POZIOMACH +0,0 m, +27,0 m, 30,0 m ELEKTROWNI BEŁCHATÓW S.A.”

 

Autorzy: Władysław Parnicki, Adam Turbak, Grzegorz Siklucki, Bogdan Głowacki,
              Adam
Parnicki, Hanna Wasiutyńska, Tadeusz Płatek, Paweł Trąbka,
              Ryszard Zagórski

z Zakładu Realizacyjno-Projektowego Obiektów Ochrony Ekologicznej „EKO-PAR” Sp. z o.o. w Krakowie

 

 

WYRÓŻNIENIA

 

 

WYKORZYSTANIE JAPOŃSKIEJ TECHNIKI ORGANIZATORSKIEJ – PROGRAM 5 ”S” – DO ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW PWPW S.A. W DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

 

Autorzy: Alicja Cholewa, Teresa Bogucińska, Tomasz Romaniuk, Marek Laszuk

z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

 

 

OBRACARKA SILNIKÓW PIONOWYCH

 

Autorzy: Stanisław Staniszewski, Henryk Glica

z Elektrowni im. Tadeusza Kościuszki S.A. w Połańcu

 

 

NISKONAKŁADOWY SPOSÓB KONDYCJONOWANIA MOCZNIKA

 

Autorzy: Wojciech Nowak, Marian Gnoiński, Marian Wiszniewski, Ryszard Mokrzycki

z Zakładów Azotowych „KĘDZIERZYN” S.A. w Kędzierzynie Koźlu

 

 

POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA PRACY PODCZAS CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ODPUSZCZANIEM WODY Z SEPARATORÓW GAZU SYNTEZOWEGO

 

Autorzy: Ernest Kubny, Grzegorz Zdrodowski, Władysław Moskwa, Tadeusz Komarnicki,
             Jan
Pyrek

z Zakładów Azotowych „KĘDZIERZYN” S.A. w Kędzierzynie Koźlu

 

POMOST ROBOCZY DO MONTAŻU ŁUKOWEJ OBUDOWY CHODNIKOWEJ NA KOMBAJNIE CHODNIKOWYM

 

Autorzy: Antoni Golonka, Mariusz Bulenda

z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance

 

 

SPOSÓB WYPYCHANIA KOŁOWYCH JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH Z PIĘTER NACZYŃ WYCIĄGOWYCH SZYBÓW KOPALNIANYCH I PRZYRZĄD DO WYKONYWANIA TEGO SPOSOBU

 

Autorzy: Tomasz Jasiński, Krzysztof Wasyl, Sławomir Stachyra

z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bodgance

 

 

BEZPIECZNY SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OCIOSU ŚCIANOWEGO NOWO UZBROJONYCH ŚCIAN POZWALAJĄCY NA SZYBKIE UZYSKANIE PEŁNEGO WYDOBYCIA

 

Autorzy: Jan Burczyk, Andrzej Majnert, Andrzej Cymara, Adam Mermon

z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „ŚLĄSK” w Rudzie Śląskiej

 

 

MODERNIZACJA ZWROTNI TAŚMOWEJ 1000 MM TYPU VALBOT DLA CELÓW DOSTOSOWANIA DO WSPÓŁPRACY Z KOMBAJNEM CHODNIKOWYM

 

Autorzy: Waldemar Ściuk, Ryszard Bazarnik, Józef Staroń, Jerzy Mazur, Grzegorz Wrona, Paweł Wrona, Mirosław Bebak

 

z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „WESOŁA” w Mysłowicach

 

 

UKŁAD TRANSPORTU UROBKU PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI

 

Autorzy: Józef Szuster, Stanisław Lasek, Józef Chrobak, Antoni Miśkowiec

z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „MYSŁOWICE” w Mysłowicach

 

 

WKŁADKI DYSTANSOWE ZAPOBIEGAJĄCE POWSTAWANIU NIEWYPAŁÓW PRZY STRZELANIU OTWORÓW Z UŻYCIEM LONTU DETONUJĄCEGO

 

Autor: Jan Kula

Z Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „CHWAŁOWICE” w Rybniku

 

 

ZABEZPIECZENIE PRZED WYPŁYWEM WODY CHŁODZĄCEJ PRZEBIJAK DO TŁOCZENIA RURY W WYPADKU USZKODZENIA PRZEBIJAKA PRASY 1250 T

 

Autorzy: Jan Ryś, Czesław Bańka, Marek Brzozowski

Z Huty „BĘDZIN” S.A. w Będzinie

STANDARYZOWANE KRWINKI WZORCOWE SKW LISS-VERA

 

Autorzy: Teresa Kołodziejczyk, Krystyna Wieczorek, Helena Tohak

z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

 

 

INTENSYFIKACJA PROCESU SCHŁADZANIA KALCYNATU W CHŁODNICACH BĘBNOWYCH 60-1/2

 

Autorzy: Wiesław Markwas, Piotr Dudczak, Waldemar Kwiecień, Bronisław Wawrzyniak

Z Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. w Policach

 

 

PRZYRZĄD DO WYMIANY ROLEK PODTRZYMUJĄCYCH I SKROBAKÓW

 

Autorzy: Józef Wojciechowski, Władysław Czarczyński, Ryszard Kędzierski

Z Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Elektrowni Pątnów w Koninie

 

 

URZĄDZENIE DO BEZPIECZNEJ WYMIANY USZKODZONYCH ELEMENTÓW OBUDOWY ŁP ATLAS-01-SŁP

 

Autorzy: Stanisław Pawlak, Andrzej Niechwiej, Andrzej Bugajski, Leszek Cytryna

Z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze LUBIN w Lubinie

 

 


Kategoria: „Rozwiązania służące poprawie warunków pracy w rolnictwie”

 

 

WYPADKI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

 

Autor: Krzysztof Łogonowicz

z Akademii Podlaskiej w Siedlcach

 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Z ZAKRESU BHP W ROLNICTWIE DLA WYKŁADOWCÓW OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO (PODRECZNIK, FOLIOGRAMY, CD)

 

Autorzy: Franciszek Bujak, Maria Miszczak, Stanisław Lachowski, Wiesława Majczakowa, Czesława Skórska, Leszek Solecki, Jan Wasilkowski, Anna Mołocznik, Kazimierz Grzegorczyk, Edmund Bychawski, Stanisław Sulenta, Jadwiga Jastrzębska, Ewa Cisak, Jarosław Kopertowski

z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, Zawodowej Straży Pożarnej w Lublinie