LAUREACI XXXI EDYCJI
KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

 

Kategoria: Rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce

 

 

NAGRODA I STOPNIA

 

 

ZESPÓŁ STEROWANIA HAMULCÓW PNEUMATYCZNYCH MASZYN WYCIĄGOWYCH (ZSHP) GÓRNICZYCH WYCIĄGÓW SZYBOWYCH

 

Autorzy:

Leszek Kowal, Hanna Barańska, Zdzisław Szpilka z Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG” Jednostka Badawczo-Rozwojowa w Gliwicach

oraz

Adam Granieczny, Michał Zegrodzki, Andrzej Materzok z Ośrodka Pomiarów i Automatyki Rybnickiego Okręgu Węglowego Sp. z o.o.

 

 

           

NAGRODY II STOPNIA

 

 

OGRANICZENIE WPŁYWU WARUNKÓW MIKROLKLIMATU
NA BEZPIECZEŃSTWO RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH
PODCZAS AKCJI RATOWNICZYCH
PROWADZONYCH W TRUDNYCH WARUNKACH MIKROKLIMATU
W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

 

Autorzy: Zygmunt Kajdasz, Zygmunt Goldstein, Adam Nowak, Jarosław Michalski z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu

oraz

Joanna Bugajska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

 

 

           

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY ZWIĄZANEGO Z WYSTĘPOWANIEM ZAGROŻEŃ NATURALNYCH
W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

 

Autorzy: Jacek Stawowski, Tomasz Wielgo, Robert Drwięga, Adam Kucia, Marek Rogoziński z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „ŚLĄSK” w Rudzie Śląskiej

 

           

 

NAGRODY III STOPNIA

 

 

STERYLIZATOR WODNO-NATRYSKOWY
JAKO STANOWISKO PRACY W STERYZLIACJI NP. KONSERW
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

 

 

Autorzy: Jerzy Jabczyński, Patryk Stefaniak, Roman Danielski, Ryszard Płonkowski z Fabryki Maszyn Spożywczych SPOMASZ

 

           

 

HYDRAULICZNE URZĄDZENIE

DO DEMONTAŻU PODKŁADEK TOROWYCH

 

 

Autorzy: Sławomir Zegarski, Bogusław Galwas, Piotr Augustyn, Jarosław Walocha, Janusz Cichecki z Kompanii Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Chwałowice” w Rybniku

 

           

 

SPOSÓB WYKONYWANIA PRZEBIĆ I OTWIERANIA WYROBISK IZOLOWANYCH, WYPEŁNIONYCH MIESZANINĄ GAZÓW NIEBEZPIECZNYCH ZWŁASZCZA POD WZGLĘDEM WYBUCHOWYM

 

 

Autorzy: Stanisław Łyda, Artur Kawala, Józef Sapek, Marek Pieszczek z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” w Katowicach

 

 

           

 

KOMPUTEROWY PROGRAM ZŁOŻONEJ OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO „SORYZA” DLA DOŁOWYCH STANOWISK PRACY
KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO

 

Autorzy: Andrzej Sławski, Krzysztof Bartoszek z Kompanii Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Polska Wirek” w Rudzie Śląskiej

 

 

               

 

Kategoria: Prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy,
mające zastosowanie w praktyce

 

 

 

 

NAGRODA I STOPNIA

 

 

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

 

Autorzy: Katarzyna Majchrzycka, Agnieszka Brochocka, Wiktor Orlikowski, Katarzyna Bociek z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

 

 

NAGRODY II STOPNIA

 

 

CHARAKTERYSTYKA SKOJARZONYCH ZAGROŻEŃ GÓRNICZYCH
W ASPEKCIE ICH OCENY ORAZ DOBORU METOD PREWENCJI

 

 

Autor: Józef Kabiesz z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

 

           

 

OPRACOWANIE I ZBUDOWANIE ZESPOŁU STANOWISK DO BADANIA ZJAWISKA ODBICIA PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH PRZENOŚNYCH ORAZ ICH WPROWADZENIE DO SYSTEMU BADAŃ I CERTYFIKACJI

 

 

Autorzy: Tomasz Jezierski, Andrzej Dąbrowski, Józef Gierasimiuk, Krystyna Myrcha, Dariusz Kalwasiński z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

 

 

 

Nagroda Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego została przyznana opracowaniu:

 

 

ZAWODOWE CHOROBY SKÓRY W ROLNICTWIE:
OKREŚLENIE SKALI PROBLEMU, IDENTYFIKACJA PRZYCZYN I CZYNNIKÓW RYZYKA ORAZ WDROŻENIE AKCJI PROFILAKTYCZNEJ

 

 

Autor: Radosław Śpiewak z Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

 

 

 

WYRÓŻNIENIA:

 

Kategoria: Rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce

 

 

Autor: Ryszard Szablewski we współpracy z Dziekanatem Wydziału Informatyki i Zespołem Administratorów Sieci Komputerowej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej

 

Autorzy: Janusz Kaszyński, Zbigniew Kontraktewicz z Centrum Techniki Wentylacyjnej „KLIMAWENT” Zakład Pracy Chronionej w Gdyni

 

Autorzy: Karol Hajduga, Bogumił Banach, Antoni Martyniak, Andrzej Caboń, Ryszard Kasperowicz, Ryszard Kierejsza, Roman Adamowski, Zygmunt Sekieta, Stanisław Woyciechowski, Beata Jurkiewicz, Krzysztof Schumertl, Leszek Nosidlak, Ryszard Suchorski, Ryszard Mehring ze Stoczni Gdańskiej Grupa Stoczni Gdynia S.A. w Gdańsku

Autorzy: Marian Semeniuk i Roman Kozaczyk z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance

 

Autorzy: Jolanta Zgadzaj, Andrzej Goj, Marcin Bartczak, Grażyna Maślankiewicz, Piotr Wojtas, Stanisław Wasilewski z Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach

 

Autorzy: Norbert Krawczyk, Józef Skiba, Piotr Kler z KLER S.A. w Dobrodzieniu

 

Autorzy: Marian Słomiany, Józef Eichorn, Jan Gnacy z KLER S.A. w Dobrodzieniu

 

Autorzy: Witold Pasek, Adam Kusznir, Krzysztof Kura, Zdzisław Gierczyk, Zbigniew Majdan z Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w Zdzieszowicach

 

Autorzy: Zygmunt Kajdasz, Piotr Buchwald, Krystian Wanat, Witold Sałandyk, Jarosław Michalski, Adam Szadurski z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu

 

Autorzy: Tadeusz Utrata, Grzegorz Kura, Jan Blokesz, Józef Myśliwiec, Andrzej Myśliwiec z Kompanii Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Anna” z Pszowa

 

Autorzy: Antoni Smiatek, Adam Robakowski, Damian Przybyła z Kompanii Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Anna” z Pszowa

 

Autorzy: Józef Wojtynek, Jerzy Wilczkiewicz, Józef Brożek, Janusz Gruszka, Władysław Kalina z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki” w Katowicach

 

Autorzy: Mirosław Krzystolik, Zbigniew Konieczny, Roman Kostrzewski, Ryszard Musiał z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „ŚLĄSK” w Rudzie Śląskiej

 

Autorzy: Stanisław Kopek, Janusz Marzec, Włodzimierz Michel, Jan Stach, Marek Kucharski, Andrzej Gbyl, Jurand Sobczyk, Piotr Wojtas ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach Oddział w Czeladzi i Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach

 

Autorzy: Jan Dzbik, Michał Rydlewski, Dariusz Mazur, Stanisław Kopek, Andrzej Muniak, Włodzimierz Michel, Marek Kucharski, Rafał Golanka ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach Oddział w Czeladzi

 

Autorzy: Piotr Jaroszewicz, Mieczysław Domagała, Ireneusz Pięta z Huty Bankowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

 

Autorzy: Stanisław Gaweł, Stanisław Żurawski, Jan Cieślik z Polskich Hut Stali S.A. Oddział Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej i Przedsiębiorstwa Usług Remontowych i Serwisowych „REMIS” w Dąbrowie Górniczej

 

Autorzy: Andrzej Obuchowski, Hubert Sławik, Zbigniew Staszewski z RAFAKO S.A. w Raciborzu

 

Autorzy: Stanisław Dyląg, Henryk Świerczyński, Henryk Bursig z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

 

Autorzy: Janusz Niechwiadowicz, Andrzej Pakura, Grzegorz Ochman z Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach

 

 

 

 

Kategoria: Prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy,
mające zastosowanie w praktyce

 

 

 

Autor: Żaneta Linert z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej

 

 

Autor: Jarosław Skórowski z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

 

Autorzy: Grzegorz Owczarek, Zygmunt Kubacki, Lech Nowakowski, Ignacy Bojanek z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie

 

 

 

Wyróżnienia specjalne za osiągnięcia w wynalazczości związanej z poprawą warunków pracy, zostały przyznane następującym zakładom pracy:

 

 

Nagrody Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w postaci wydawnictw autorstwa Melchiora Wańkowicza pn. „Sztafeta – książka o polskim pochodzie gospodarczym” zostały przyznane:

 

·        Technicznym Zakładom Naukowym w Częstochowie

·        Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdów „Jerzy Paja” w Rudzie Śląskiej

·        SIPMA S.A. w Lublinie

·        Mazowieckiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie

·        KLER S.A.  w Dobrodzieniu