Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących - Projects
Wykaz Projektów
Streszczenie

Organizowanie i realizowanie międzylaboratoryjnych badań porównawczych parametrów środowiska pracy oraz wyrobów stosowanych w procesach pracy

Kierownik projektu: dr inż. Dariusz Pleban

Streszczenie projektu:

Celem zadania było rozszerzenie kompetencji technicznych akredytowanych laboratoriów Instytutu poprzez zorganizowanie i realizowanie, wspólnie z jednostkami krajowymi i zagranicznymi, międzylaboratoryjnych badań porównawczych wyrobów stosowanych w procesach pracy oraz parametrów środowiska pracy. Zakres prac objął: -uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych badaniach porównawczych środków ochrony indywidualnej; -koordynowanie i uczestnictwo w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych drgań mechanicznych; -uczestnictwo w międzylaboratoryjnych badaniach objętych międzynarodowym systemem kontroli jakości WASP; -koordynowanie i realizowanie międzylaboratoryjnych badań porównawczych dotyczących pomiarów pól elektromagnetycznych. W ramach zadania w laboratoriach badawczych CIOP-PIB przeprowadzono m.in., w Zakładzie Ochron Osobistych szereg międzynarodowych i krajowych badań porównawczych środków ochrony indywidualnej; w Pracowni Zagrożeń Elektromagnetycznych Zakładu Bioelektromagnetyzmu badania międzylaboratoryjne dot. pomiarów natężenia pola elektrycznego; w Pracowni Drgań Mechanicznych Zakładu Wibroakustyki międzylaboratoryjne badania porównawcze, których przedmiotem były drgania mechaniczne oddziałujące przez ręce na operatora szlifierki kątowej; w zakładzie Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych badania porównawcze objęte systeme WASP, których celem jest zapewnienie jakości analiz chemicznych zanieczyszczeń powietrza.



Jednostka: Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Okres realizacji: 01.01.2005 – 30.12.2007