Ośrodek Promocji - Projekty
Streszczenie

Upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia za pomocą form i środków przekazu skierowanych do masowego odbiorcy

Kierownik projektu: mgr Marta Derlicka

Streszczenie projektu:

Celem zadania było upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia za pomocą form i środków przekazu skierowanych do masowego odbiorcy. W okresie realizacji zadania przeprowadzono działania upowszechniające, służące budowie kultury bezpieczeństwa, a przez to - poprawie warunków pracy i życia. Wykorzystywano różne techniki marketingu idei, ułatwiające dotarcie do prcodawców i pracowników, do osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w zakresie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach, a także do decydentów, od których zależy stan prawodawstwa w tym zakresie. Działania te objęły: - upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa pracy poprzez uczestnictwo w krajowych i zagranicznych targach poświęconych problematyce bhp,- zorganizowanie 4 konferencji,- zorganizowanie 3 seminariów tematycznych,- zorganizowanie trzech edycji ogólnopolskiego konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy dla profesjonalistów,- zorganizowanie 8 konkursów plastycznych dla uczniów szkół podstawowych,- opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących realizowanych działań upowszechniających i umieszczanie ich w Internecie, a także opracowanie koncepcji strony internetowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007