Ośrodek Certyfikacji Wyrobów - Projekty
Streszczenie

Zapewnienie jakości usług i kompetencji techniczno-organizacyjnych w zakresie certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska i jakością.

Kierownik projektu: mgr inż. Barbara Miareczko

Streszczenie projektu:

Celem zadania było utrzymanie kompetencji Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania CIOP-PIB do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania: bezpieczeństwem i higieną pracy; jakością; środowiskowego; zintegrowanych systemów zarządzania; rozszerzenie akredytacji o certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem produkcji żywności.W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano przedłużenie akredytacji (certyfikat PCA nr AC 069 ważny do dnia 14.03.2007 r.); rozszerzono zakres akredytacji o ocenę systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według normy duńskiej DS 3027E:2002; zaktualizowano zakres akredytacji o ocenę systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w odniesieniu do wymagań zawartych w ustanowionej w 2004 r. normie PN-N-18001.

Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004