Pracownia Odzieży Ochronnej - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie wytycznych doboru odzieży, rękawic i obuwia chroniących przed czynnikami gorącymi

Kierownik projektu: dr inż. Grażyna Bartkowiak

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie poradników przedstawiających aktualną i usystematyzowaną wiedzę dotyczącą wymagań o klasyfikacji odzieży, rękawic i obuwia przeznaczonych do ochrony przed czynnikami gorącymi, która jest niezbędna zarówno służbom odpowiedzialnym za ich dobór i warunki stosowania w konkretnych przedsiębiorstwach, jak i producentom odpowiedzialnym za ich ocenę. Opracowano dwa poradniki: - poradnik przeznaczony dla pracodawców oraz służb bezpieczeństwa i higieny pracy nt. "Odzież, rękawice i obuwie chroniące przed czynnikami gorącymi. Poradnik doboru i stosowania", - poradnik przeznaczony dla producentów tych środków ochrony indywidualnej pt. "Odzież, rękawice i obuwie chroniące przed czynnikami gorącymi. Zasady oceny zgodności". Do obu poradników opracowano aplikację multumedialną umożliwiającą wyszukiwanie przez odbiorców potrzebnych treści, wprowadzono krótkie filmy i zdjęciaprzedstawiajace przykladowe konstrukcje odzieży, rękawic i obuwia chroniących przed czynnikami gorącymi. Poradniki zostały wydane na plycie CD.Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2010